Ciekawostki

W minionych latach
w Parafii Ewangelicko-reformowanej
odbywały się koncerty:


Bełchatowskiego Chóru Gospel Schola Cantorum,

Magdaleny Hudzieczek-Cieślar

Tomasza Żółtko

oraz wystawa malarstwa Mariusza Gosławskiego

Czy wiecie, że …


W Bełchatowie znajduje się parafia ewangelicko - reformowana. Powstała ona w 1983 roku. Dwa lata później, parafia zakupiła dom w centrum miasta, w którym po przeprowadzeniu generalnego remontu mieści się mała salka katechetyczna, kancelaria i mieszkanie duchownego oraz kaplica, w której do 1999 roku odbywały się nabożeństwa. Jesienią 1999 roku, dzięki pomocy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, której inicjatorami powstania byli premier Polski - Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec - Helmut Kohl, wybudowany został nowy ośrodek, w którym znalazły dla siebie miejsce trzy podmioty: kościół ewangelicko-reformowany (kościół na skrzyżowaniu ul. Okrzei i 1-Maja), Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości i Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, który działa w ramach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).

Proboszczem parafii jest ks. bp Marek Izdebski, który jest również zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Polsce. Kościół odwołuje się do reformacji XVI wieku, w szczególności do myśli genewskiego reformatora – Jana Kalwina. W Polsce początki Kościoła Ewangelicko-Reformowanego datują się na lata 40-te XVI wieku. W 1549 roku Kalwin zachęcony wieściami o postępach polskiej reformacji próbował nakłonić w liście króla Zygmunta Augusta do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie reformacji. Najbardziej znanym przywódcą obozu kalwińskiego w Polsce był Jan Łaski – urodzony w pobliskim Łasku, zasłużony dla rozwoju polskiego języka literackiego i piśmiennictwa oraz dla rozwoju polskiego humanizmu i tradycji demokratycznych.
(Więcej o Kościele ewangelicko-reformowanym na stronie http://www.reformowani.pl/)


Na nabożeństwa (w niedziele odbywają się o godz. 9.30) czy wieczory zborowe (spotkania, na których odbywa się studium biblijne czy poruszane są tematy dotyczące całego Kościoła Powszechnego) może przyjść każdy. Równolegle z nabożeństwami odbywa się szkółka niedzielna dla dzieci. Po niedzielnych nabożeństwach wszyscy chętni spotykają się w parafialnej kawiarence na kawie i herbacie. Kilka razy nabożeństwa były emitowane w TVP2.
Parafia działa także na polu ekumenicznym. Zbór utrzymuje dobre kontakty ekumeniczne ze wszystkimi parafiami rzymsko-katolickimi w mieście. Od 1989 roku odbywają się wspólne nabożeństwa w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. W 2016 roku parafię odwiedził pierwszy raz hierarcha Kościoła Rzymsko-Katolickiego – ks. abp Marek Jędraszewski – wówczas metropolita łódzki, obecnie metropolita krakowski, który wygłosił kazanie podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Parafia utrzymuje także partnerskie relacje z ewangelickimi Kościołami w Europie. Otwarta jest także na działalność kulturalną. Organizowane koncerty, wystawy i spotkania zawsze są otwarte dla wszystkich. 


Przy parafii działa Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości w ramach stowarzyszenia, którego członkami są: ewangelicy, katolicy oraz osoby o nieokreślonym stosunku do religii. Uważamy bowiem, że szczytny cel pomocy innym powinien pokonywać wszelkie granice, również wyznaniowe. Próbujemy pokazać ludziom, że można żyć inaczej, pełniej i bardziej twórczo. W Ośrodku odbywają się bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania z pedagogiem, psychologiem i logopedą.

Zachęcamy do śledzenia zapowiedzi zbliżających się wydarzeń, które pojawiać się będą na naszej stronie internetowej parafii.

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Kościuszki 15, 44 733 51 35

cit@um.belchatow.pl

d.zemlak@um.belchatow.pl