Festiwal RE:aktor

Festiwal Re:Aktor to jedno z ważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez miasto, produkt Strategii Marki Miasta Bełchatowa, nietuzinkowe wydarzenie w skali woj. łódzkiego.

Festiwal Re:Aktor – jeden z ważniejszym produktów Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim.
Nietuzinkowe wydarzenie, które jest kwintesencją atutów i możliwości rozwojowych Bełchatowa. Przedsięwzięcie akcentuje bowiem potencjał gospodarczy miasta w postaci energetyki, w połączeniu z elementami takimi jak np. innowacyjne technologie, czy rozwiązania proekologiczne. Interdyscyplinarna formuła festiwalu, przybierająca charakter popularno-naukowy i rozrywkowy, stanowi o sukcesie tego wydarzenia, ciekawym
i przyjemnym w odbiorze pikniku naukowym.
Festiwal Re:Aktor to wydarzenie wykraczające poza ścisłe ramy przedsięwzięcia stricte kulturalnego, komplementarnie łączące w sobie elementy o charakterze popularno-naukowym, rozrywkowym oraz gospodarczym.
Istotą projektu jest nie tylko dostarczenie rozrywki i wrażeń estetycznych, ale również zaciekawienie odbiorcy światem energetyki i zaktywizowanie go do dalszych odkryć w tej dziedzinie nauki.
Inicjatywa organizacji Festiwalu Re:Aktor ściśle nawiązuje do specyfiki i charakteru Bełchatowa. Struktura tematyczna tego przedsięwzięcia — połączenie wątków energetycznych z różnych dziedzin stanowi odzwierciedlenie strategicznych działań prowadzonych przez miasto. Równocześnie przyjęta tematyka związana z energią będzie wykorzystana w różnych kontekstach i dyscyplinach naukowych. Zastosowanie powyższej koncepcji będzie przyczyniać się do poszerzenia sfery oddziaływania festiwalu.

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Kościuszki 15, 44 733 51 35

cit@um.belchatow.pl

d.zemlak@um.belchatow.pl