Samolot

Najbliższym dla Bełchatowa portem lotniczym o znaczeniu zarówno krajowym i międzynarodowym jest port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi

KOMUNIKACJA LOTNICZA
Najbliższym dla Bełchatowa portem lotniczym o znaczeniu zarówno krajowym i międzynarodowym jest port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta znajduje się niedaleko skrzyżowania autostrad A1 i A2. Zlokalizowany około 6 km od centrum Łodzi.


Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328, Łódź

Sekretariat Tel: +48 42 683 52 10
e-mail: portlotniczy@airport.lodz.pl
Informacja Tel: +48 42 683 52 55 
e-mail: informacja@airport.lodz.pl
www.airport.lodz.pl

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.- Międzynarodowy Port Lotniczy
ul. gen. Wiktora Thommee 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Informacja lotniska WARSZAWA/MODLIN
+48 801 80 18 80
+48 22 315 18 80
http://modlinairport.pl/

P.P. „Porty Lotnicze”- Międzynarodowy Port Lotniczy im. F. Chopina
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
Informacja lotniskowa
tel.: +48 22 650 42 20
Centrala Portu Lotniczego
tel.: +48 22 650 1111
https://www.lotnisko-chopina.pl/

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice
tel: +48 32 39 27 200
Infolinia: 0 800 011 752
Sekretariat: +48 32 39 27 202
https://www.katowice-airport.com

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Kościuszki 15, 44 733 51 35

cit@um.belchatow.pl

d.zemlak@um.belchatow.pl